Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych
Szkoła ŻAK
Miasto: Wrocław
Był online: 10 maj 2019
Ogłoszeń sprzedającego: 226

Zamieszczono: 10 maj 2019

Opis towaru przez autora:

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?

Dotychczasowa funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) z dniem 25 maja 2018 roku została przekształcona, w myśl nowych przepisów Unii Europejskiej, w Inspektora Ochrony Danych (IOD).

W myśl RODO, IOD ma być pośrednikiem pomiędzy stronami. Staje się punktem kontaktowym dla organu nadzorczego, każdego pracownika organizacji oraz osób spoza niej.

Zgodnie z artykułem 39 RODO obowiązki IOD to:

- informowanie administratora oraz osoby przez niego zatrudnione, które przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy prawa

- monitorowanie i przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych

- podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie

- prowadzenie audytów;

- udzielanie na żądanie Administratora Danych Osobowych zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO

- funkcja punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO

Po zakończeniu kursu Inspektora ochrony danych uczestnik:

- potrafi samodzielnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych,

- zna i rozumie istotne pojęcia i definicje zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych,

- zna i rozumie obowiązki i zadania inspektora ochrony danych,

- potrafi opracować politykę danych osobowych

- potrafi prowadzić rejestr czynności przetwarzania,

- potrafi opracować umowę powierzenia,

- potrafi opracować zgody i obowiązki informacyjne,

- potrafi przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

- potrafi przygotować organizację do audytu oraz przygotować i ocenić zagrożenia bezpieczeństwa danych,

Szkolenie odbywa się na podbudowie podstawowego kursu RODO.

Zapisz się online: https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online

Adres sekretariatu ul. Krupnicza 2/4, 11-400 Wrocław

Telefon:71 788-96-87

Nie trać okazji – Zapisz się już dziś!

ZAPRASZAMY!!!